Ochrana osobných údajov

§ 1 Všeobecné ustanovenia

Vaše osobné údaje (napr. titul, meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, bankové údaje, číslo kreditnej karty) budeme spracovávať len v súlade s ustanoveniami nemeckého zákona o ochrane osobných údajov a právnych predpisov Európskej únie (EÚ) o ochrane osobných údajov (GDPR). Okrem účelov spracúvania, príjemcov, právnych základov a lehôt uchovávania vás nižšie uvedené ustanovenia informujú aj o vašich právach a osobe zodpovednej za spracúvanie vašich osobných údajov. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje len na naše webové sídlo. Ak ste prostredníctvom odkazov umiestnených na našom webovom sídle boli presmerovaní na iné webové sídlo, informujte sa o príslušných pravidlách spracovania vašich osobných údajov tam.

§ 2 Informácie o súboroch cookie

(1) Účel spracovania

Na tomto webovom sídle sa používajú technicky nevyhnutné súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sú eventuálne uložené vo vašom počítačovom systéme vaším internetovým prehliadačom.

(2) Právny základ

Právnym základom tohto spracovania je čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR.

(3) Oprávnený záujem

Naším oprávneným záujmom je funkčnosť nášho webového sídla. Údaje o používateľoch získané prostredníctvom technicky nevyhnutných súborov cookie sa nepoužívajú na vytváranie profilov používateľov. Tým sa chráni váš záujem o ochranu osobných údajov.

(4) Doba ukladania

Technicky nevyhnutné súbory cookie sa zvyčajne vymažú po zatvorení prehliadača. Trvalo uložené súbory cookie majú rôznu životnosť, od niekoľkých minút až po niekoľko rokov.

(5) PRÁVO VZNIESŤ NÁMIETKU

Ak si neželáte ukladanie týchto súborov cookie, deaktivujte ich prijímanie vo svojom internetovom prehliadači. To však môže mať za následok obmedzenie funkčnosti nášho webového sídla. Trvalo uložené súbory cookie môžete aj kedykoľvek vymazať prostredníctvom svojho prehliadača.

§ 3 Zásuvné moduly pre sociálne siete

(1) Google Analytics

Ak ste udelili príslušný súhlas, na tomto webovom sídle sa používa webová analytická služba Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google LLC. Zodpovedným poskytovateľom tejto služby v EÚ je spoločnosť Google Ireland Limited so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (“Google”).

Rozsah spracovania

Služba Google Analytics používa súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu vášho používania nášho webového sídla. Informácie o vašom používaní tohto webového sídla, zozbierané prostredníctvom súborov cookie, sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú.

Používame funkciu User-ID (identifikátor používateľa). Pomocou funkcie User-ID môžeme priradiť jednej relácii alebo viacerým reláciám (a aktivitám v rámci týchto relácií) jedinečné, trvalé ID a analyzovať správanie používateľov v rôznych zariadeniach.

Používame funkciu „anonymizeIP” (tzv. maskovanie IP adresy): Vzhľadom na aktiváciu anonymizácie IP adries na tomto webovom sídle bude vaša IP adresa skrátená spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. K prenosu celej IP adresy na server spoločnosti Google v USA a k jej skráteniu na tomto serveri dochádza len vo výnimočných prípadoch. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nezačleňuje do iných údajov spoločnosti Google.

Počas vašej návštevy webového sídla sa okrem iného zhromažďujú tieto údaje:

  • Vami navštívené stránky, t.j. Vaša “trasa kliknutí”
  • Dosahovanie “cieľov webovej stránky” (konverzie, napr. prihlásenie do newslettera, stiahnutia, nákupy)
  • správanie používateľov (napr. kliknutia, čas strávený na stránke, miera odchodov zo stránok)
  • Vaša približná poloha (región)
  • Vaša IP adresa (v skrátenej podobe)
  • Technické informácie o vašom prehliadači a vami používaných koncových zariadeniach (napr. nastavenie jazyka, rozlíšenie obrazovky).
  • Váš poskytovateľ internetových služieb.
  • adresa Referrer URL (cez ktorú webovú stránku/reklamné médium ste sa dostali na toto webové sídlo).

Účely spracovania

V mene prevádzkovateľa tohto webového sídla bude spoločnosť Google používať tieto informácie na účely vyhodnocovania vášho používania webového sídla, zostavovania správ o činnosti na webovom sídle a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webového sídla. Správy poskytované službou Google Analytics sa používajú na analýzu výkonnosti nášho webového sídla a úspešnosti našich marketingových kampaní.

Príjemca

Príjemcom údajov je spoločnosť Google Ireland Limited so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko ako spracovateľ. Na tento účel sme so spoločnosťou Google uzavreli zmluvu o zákazkovom spracovaní údajov. K údajom uloženým spoločnosťou Google môžu získať prístup spoločnosť Google LLC so sídlom v Kalifornii, USA a v prípade potreby aj orgány USA.

Prenos do tretích krajín

Prenos údajov do USA nemožno vylúčiť.

Doba ukladania

Nami odoslané údaje spojené so súbormi cookie sa automaticky vymažú po 14 mesiacoch. Po vypršaní doby ukladania sa príslušné údaje automaticky vymažú raz za mesiac.

Zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webového sídla(vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť aj nižšie uvedenými spôsobmi:

a. neudelením súhlasu s ukladaním súborov cookie alebo
b. stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača na deaktiváciu služby Google Analytics Z TEJTO ADRESY.

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť aj príslušným nastavením Vášho prehliadača. Ak však nastavíte svoj prehliadač tak, aby odmietal všetky súbory cookie, môže to mať za následok obmedzenú funkčnosť tohto webového sídla a iných webových stránok.

Právny základ a možnosť odvolania

pre toto spracovanie údajov platí váš súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) GPDR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti tak, že vyvoláte nastavenia súborov cookie a zmeníte tam svoju voľbu.

Viac informácií o podmienkach používania služby Google Analytics a ochrane údajov u spoločnosti Google nájdete na adrese https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/sk/ a na adrese https://policies.google.com/?hl=sk.

(2) Google AdWords

Osoba zodpovedná za spracovanie údajov integroval do tohto webového sídla službu Google AdWords. Google AdWords je internetová reklamná služba, ktorá umožňuje inzerentom umiestňovať reklamy do výsledkov vyhľadávača Google, ako aj do reklamnej siete Google. Služba Google AdWords umožňuje inzerentovi vopred určiť určité kľúčové slová, pomocou ktorých sa reklama zobrazí vo výsledkoch vyhľadávača Google výlučne vtedy, keď používateľ využije vo vyhľadávači výsledok vyhľadávania relevantný pre kľúčové slovo. V reklamnej sieti Google sa reklamy šíria na webových stránkach relevantných pre danú tému pomocou automatického algoritmu a v súlade s vopred definovanými kľúčovými slovami.

Spoločnosť prevádzkujúca služby Google AdWords je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írsko.

Účelom služby Google AdWords je propagovať naše webové sídlo zobrazovaním reklamy relevantnej z hľadiska záujmov používateľa na webových stránckach externých subjektov a vo výsledkoch vyhľadávania vo vyhľadávači Google a zobrazovať reklamu externých subjektov na našom webovom sídle.

Ak dotknutá osoba vstúpi na naše webové sídlo prostredníctvom reklamy Google, spoločnosť Google uloží do systému informačných technológií príslušnej osoby tzv. konverzný súbor cookie. Čo sú súbory cookie, už bolo vysvetlené vyššie. Konverzný súbor cookie stráca svoju platnosť po tridsiatich dňoch a neslúži na identifikáciu dotknutej osoby. Konverzný súbor cookie sa používa na identifikáciu vyvolania určitých stránok nášho webového sídla, napríklad stránok nákupného košíku systému online obchodu, za predpokladu, že platnosť súboru cookie ešte nevypršala. Konverzný súbor cookie umožňuje, aby sme my, spoločnosť Google či dotknutá osoba, ktorá navštívila naše webové sídlo prostredníctvom reklamy AdWords, uskutočnili predaj, t. j. dokončili alebo zrušili nákup tovaru.

Údaje a informácie zozbierané pomocou konverzného súboru cookie používa spoločnosť Google na zostavovanie štatistík návštevnosti nášho webového sídla. Tieto štatistické údaje o návštevách zase používame na určenie celkového počtu používateľov, ktorí sa k nám dostali prostredníctvom reklám AdWords, t. j. na určenie úspešnosti alebo neúspešnosti príslušnej reklamy AdWords a na optimalizáciu našich reklám AdWords do budúcnosti. Ani naša spoločnosť ani iní inzerenti služby Google AdWords nedostávajú od spoločnosti Google informácie, na základe ktorých by bolo možné identifikovať dotknutú osobu.

Prostredníctvom konverzného súboru cookie sa ukladajú osobné informácie, napríklad webové stránky, ktoré dotknutá osoba navštívila. Pri každej návšteve nášho webového sídla dotknutou osobou sa jej osobné údaje vrátane IP adresy internetového pripojenia používaného dotknutou osobou prenesú spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje získané prostredníctvom uvedeného technického postupu poskytnúť externým subjektom.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť uloženiu súborov cookie naším webovým sídlom, ako už bolo opísané vyššie, a to prostredníctvom príslušného nastavenia používaného internetového prehliadača, a tak trvalo namietať proti ukladaniu súborov cookie. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google uložiť konverzný súbor cookie v systéme informačných technológií dotknutej osoby. Okrem toho je možné súbor cookie, ktorý už služba Google AdWords vytvorila, kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iného softvéru.

Okrem toho má dotknutá osoba možnosť namietať proti záujmovo orientovanej reklame spoločnosti Google. Na tento účel musí dotknutá osoba vyvolať odkaz www.google.sk/settings/ads z každého internetového prehliadača, ktorý používa, a vykonať v ňom požadované nastavenia.
Ďalšie informácie a platné ustanovenia o ochrane osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

§ 4 Kontaktný formulár

Keď nás kontaktujete (napr. prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu), získavame Vaše osobné údaje. Druh údajov zhromažďovaných v prípade kontaktného formulára je možné zistiť z príslušného kontaktného formulára. Tieto údaje sa uchovávajú a používajú výlučne na účely odpovede na vašu žiadosť alebo na to, aby sme Vás kontaktovali a vykonali súvisiacu technickú správu. Právnym základom spracovania údajov je náš oprávnený záujem reagovať na Vašu žiadosť v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Ak je cieľom Vášho kontaktu uzatvorenie zmluvy, ďalším právnym základom pre spracovanie je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Vaše údaje sa vymažú po konečnom spracovaní vášho dopytu; to platí v prípade, ak je možné z okolností usúdiť, že príslušná záležitosť bola definitívne objasnená, a za predpokladu, že neexistujú žiadne zákonné povinnosti uchovávania údajov, ktoré by boli v rozpore s tým.

Na tomto webovom sídle používame aj funkciu reCAPTCHA spoločnosti Google Ireland Limited so sídlom Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko (“Google”). Táto funkcia sa používa predovšetkým na rozlišovanie toho, či údaje zadala fyzická osoba alebo bolo webové sídlo zneužité strojovým a automatizovaným spracovaním. Služba zahŕňa odoslanie IP adresy a prípadne ďalších údajov požadovaných spoločnosťou Google pre službu reCAPTCHA spoločnosti Google a vykonáva sa v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR na základe nášho oprávneného záujmu na určenie individuálnej osobnej zodpovednosti na internete a na prevenciu zneužívania a spamu. Používanie aplikácie Google reCAPTCHA môže zahŕňať aj prenos osobných údajov na servery spoločnosti Google LLC. v USA.

Ďalšie informácie o systéme reCAPTCHA a o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese: https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

§ 5 Práva dotknutej osoby

Pri spracovní vašich osobných údajov ste v zmysle GDPR dotknutou osobou a máte voči nám nasledujúce práva:

1. právo na prístup

Môžete si od nás vyžiadať potvrdenie, či spracúvame vaše osobné údaje. Ak k takémuto spracovaniu dochádza, môžete nás požiadať o informácie:

(1) o účeloch spracovania osobných údajov;

(2) o kategóriách spracúvaných osobných údajov;

(3) o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú poskytnuté vaše osobné údaje;

(4) o predpokladanej dobe uchovávania Vašich osobných údajov, alebo, ak o tom nie je možné poskytnúť konkrétne informácie, o kritériách na určenie doby uchovávania;

(5) o existencii nároku na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, práva na obmedzenie spracovania alebo práva namietať proti takémuto spracovaniu;

(6) o práve podať sťažnosť dozornému orgánu;

(7) všetky dostupné informácie o pôvode údajov, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby;

(8) o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania podľa čl. 22 ods. 1 a 4 GDPR a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitej logike a o rozsahu a zamýšľaných účinkoch takéhoto spracúvania na dotknutú osobu.

Máte právo požiadať o informácie o tom, či sa vaše osobné údaje, prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V tejto súvislosti môžete požiadať o informácie o primeraných zárukách podľa čl. 46 GDPR v súvislosti s prenosom.

2. Právo na opravu

Ak sú vaše osobné údaje, spracúvané nesprávne alebo ak sú neúplné, máte voči nám právo na opravu a/alebo doplnenie. Nápravu musíme vykonať bez zbytočného odkladu.

3. Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, za týchto podmienok:

(1) Ak spochybníte správnosť vašich osobných údajov, a to na obdobie, ktoré nám umožní overiť správnosť osobných údajov;

(2) ak je spracúvanie nezákonné a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadujete obmedzenie používania osobných údajov;
(3) ak už osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich potrebujete na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo

(4) ak ste podali námietku proti spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR a ešte nebolo rozhodnuté, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Ak bolo spracúvanie vašich osobných údajov obmedzené, môžu sa tieto údaje – okrem ich uloženia – spracúvať len s vaším súhlasom alebo na účely uplatnenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Ak v súlade s vyššie uvedenými podmienkami došlo k obmedzeniu spracovania, budeme vás o tom informovať pred zrušením obmedzenia.

4. Právo na vymazanie

a) Povinnosť vymazať

Môžete nás požiadať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje, a my sme povinní tieto údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak sa potrvdí jeden z nasledujúcich dôvodov:

(1) vaše osobné údaje, už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.

(2) Odvoláte svoj súhlas na spracúvanie podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR a neexistuje žiadny iný právny základ pre spracúvanie.

(3) Namietate proti spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 GDPR a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo namietate proti spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 2 GDPR.

(4) vaše osobné údaje, boli spracúvané nezákonne.

(5) Vymazanie vašich osobných údajov, je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti podľa legislatívy Únie alebo členských štátov, ktorá sa na nás vzťahuje.

(6) vaše osobné údaje, boli zhromaždené v súvislosti s ponúkanými službami informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR.

b) Informácie poskytované externým subjektom

Ak sme zverejnili príslušné vaše osobné údaje, a sme povinní ich vymazať podľa čl. 17 ods. 1 GDPR, prijmeme primerané kroky (vrátane technických opatrení, pričom zohľadníme dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie), aby sme informovali prevádzkovateľov spracúvajúcich osobné údaje, že ste ich ako dotknutá osoba požiadali o vymazanie všetkých odkazov na tieto osobné údaje alebo ich kópií či rozmnoženín.

c) Výnimky

Právo na vymazanie zaniká v rozsahu, v akom je nevyhnutné spracúvanie na tieto účely:

(1) na výkon práva na slobodu prejavu a informácií;

(2) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa legislatívy Únie alebo členských štátov, ktorá sa na nás vzťahuje, alebo na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou sme poverení;

(3) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia podľa čl. 9 ods. 2 písm. h) a i) a čl. 9 ods. 3 GDPR;

(4) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 GDPR, ak je pravdepodobné, že právo uvedené v písmene a) znemožní alebo vážne poškodí dosiahnutie účelov takéhoto spracúvania, alebo

(5) na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

5. Právo na informácie

Ak ste voči nám uplatnili právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, sme o tejto oprave alebo vymazaní údajov alebo obmedzení spracovania povinní informovať všetkých príjemcov, ktorým boli vaše osobné údaje, sprístupnené, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.
Máte právo byť informovaní o týchto príjemcoch.

6. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať vaše osobné údaje a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez prekážok za predpokladu, že.

(1) spracúvanie je založené na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm.
a) GDPR alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR alebo na zmluve podľa čl. 6 ods. 1 písm.
b) GDPR a

(2) spracúvanie sa vykonáva pomocou automatizovaných postupov.
Pri uplatňovaní tohto práva máte tiež právo na prenos vašich osobných údajov priamo od nás k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Tým nesmú byť dotknuté slobody a práva iných osôb.

Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou sme poverení.

7. Právo namietať

Máte právo kedykoľvek, z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR; to platí aj pre profilovanie na základe týchto ustanovení.

vaše osobné údaje, nebudeme ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracúvanie neslúži na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely takéhoto marketingu; to platí aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takouto priamou reklamou.

Ak namietate proti spracovaniu na účely priameho marketingu, vaše osobné údaje sa na tieto účely už nebudú spracúvať.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti máte možnosť uplatniť svoje právo namietať prostredníctvom automatizovaných postupov s použitím technických špecifikácií, bez ohľadu na ustanovenia smernice 2002/58/ES.

8. Právo odvolať vyhlásenie o súhlase podľa zákona o ochrane osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoje vyhlásenie o súhlase podľa zákona o ochrane osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu do jeho odvolania.

9. Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania

Máte právo nebyť predmetom rozhodovania založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní – vrátane profilovania – ktoré má na vás právne účinky alebo vás podobne významne ovplyvňuje. To neplatí, ak rozhodnutie

(1) je nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a nami.

(2) je povolené podľa legislatívy Únie alebo členských štátov, ktorá sa na nás vzťahuje, a tieto právne predpisy obsahujú primerané opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a vašich oprávnených záujmov; alebo

(3) sa vykonáva s vaším výslovným súhlasom.

Tieto rozhodnutia však nesmú byť založené na osobitných kategóriách osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 GDPR, pokiaľ sa neuplatňuje čl. 9 ods. 2 písm. a) alebo g) GDPR a neboli prijaté primerané opatrenia na ochranu Vašich práv a slobôd, resp. oprávnených záujmov.

V prípadoch uvedených v bodoch (1) a (3) prijímame primerané opatrenia na ochranu práv a slobôd, ako aj vašich oprávnených záujmov.

10. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte vášho bydliska, pracoviska alebo miesta údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov porušuje GDPR.
Dozorný orgán, ktorému bola sťažnosť podaná, informuje sťažovateľa o stave a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny opravný prostriedok podľa čl. 78 GDPR.

Zodpovedný za spracúvanie osobných údajov:

Systeex Brandschutz GmbH
Management: Christian Hilsdorf
Kinzigheimer Weg 106
63450 Hanau
Phone: +49 6181-9452-0
info@systeex.de

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov:

Michael Kambeck
Kinzigheimer Weg 106
63450 Hanau
michael.kambeck@are-beteiligungen.de

Oznámenie o súboroch cookie WordPress od Real Cookie Bannera