Ochrona danych

§ 1 Postanowienia ogólne

Twoje dane osobowe (e.B tytuł, imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, dane bankowe, numer karty kredytowej) będą przetwarzane przez nas wyłącznie zgodnie z przepisami niemieckiego prawa o ochronie danych i prawa o ochronie danych Unii Europejskiej (UE). Oprócz celów przetwarzania, odbiorców, podstaw prawnych, okresów przechowywania, poniższe przepisy informują Cię również o Twoich prawach i osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie Twoich danych. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko naszych stron internetowych. Jeśli zostaniesz przekierowany na inne strony za pośrednictwem linków na naszych stronach, poinformuj się tam o odpowiednim postępowaniu z Twoimi danymi.

§ 2 Informacje o plikach cookies

(1) Cel przetwarzania

Na tej stronie internetowej używane są technicznie niezbędne pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym.

(2) Podstawa prawna

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

(3) Uzasadniony interes

Naszym uzasadnionym interesem jest funkcjonalność naszej strony internetowej. Dane użytkownika gromadzone przez technicznie niezbędne pliki cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników. Chroni to Państwa interes w ochronie danych.

(4) Okres przechowywania

Technicznie niezbędne pliki cookie są zwykle usuwane po zamknięciu przeglądarki. Trwale przechowywane pliki cookie mają różną żywotność od kilku minut do kilku lat.

(5) PRAWO DO SPRZECIWU

Jeśli nie chcesz, aby te pliki cookie były przechowywane, wyłącz akceptację tych plików cookie w przeglądarce internetowej. Może to jednak skutkować ograniczeniem funkcjonalnym naszej strony internetowej. Możesz również usunąć trwale zapisane pliki cookie w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki.

§ 3 Wtyczki społecznościowe

(1) Google Analytics

Jeśli wyraziłeś na to zgodę, Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google LLC. Odpowiedzialnym dostawcą usług w UE jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google").

Zakres przetwarzania

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania z naszych stron internetowych. Informacje zebrane za pomocą plików cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Używamy funkcji User ID. Identyfikator użytkownika pozwala nam przypisać unikalny, trwały identyfikator do jednej lub więcej sesji (i działań w ramach tych sesji) oraz analizować zachowanie użytkowników na różnych urządzeniach.

Korzystamy z funkcji "anonymizeIP" (tzw. maskowanie IP): W związku z aktywacją anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP na serwer Google w Stanach Zjednoczonych jest przekazywane i tam wyciąć. Nie jest to połączone w adres IP wysyłanych w ramach Google Analytics przez Twoją przeglądarkę z innymi danymi Google.

Podczas Twojej wizyty na stronie internetowej zbierane są m.in. następujące dane:

  • odwiedzane strony, Twoja "ścieżka kliknięcia"
  • Osiągnięcie "celów strony" (konwersje, e.B. rejestracja newslettera, pobrania, zakupy)
  • Twoje zachowanie użytkownika (np. kliknięcia, długość pobytu, współczynniki odrzuceń)
  • Twoja przybliżona lokalizacja (region)
  • Twój adres IP (w formie skróconej)
  • informacje techniczne o przeglądarce i używanych urządzeniach (np.B. ustawienia języka, rozdzielczość ekranu)
  • Twój dostawca usług internetowych
  • adres URL strony odsyłającej (za pośrednictwem której strony internetowej / nośnika reklamowego trafiłeś na tę stronę)

Cele przetwarzania

W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny i do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie. Raporty dostarczane przez Google Analytics są wykorzystywane do analizy wydajności naszej strony internetowej i sukcesu naszych kampanii marketingowych.

Odbiornik

Odbiorcą danych jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia jako podmiot przetwarzający. W tym celu zawarliśmy z Google umowę o realizację zamówienia. Google LLC, z siedzibą w Kalifornii, USA i ewentualnie władze USA mogą uzyskać dostęp do danych przechowywanych przez Google.

Przekazywanie do państw trzecich

Nie można wykluczyć przekazania danych do USA.

Czas przechowywania

Dane przesłane przez nas i powiązane z plikami cookie zostaną automatycznie usunięte po 14 miesiącach. Usunięcie danych, których okres przechowywania został osiągnięty, odbywa się automatycznie raz w miesiącu.

Możesz również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google przez

a. Nie wyrażaj zgody na ustawienie kuli
plików cookie. Pobierz i zainstaluj dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics TUTAJ .

Możesz również zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki. Jeśli jednak skonfigurujesz przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie, funkcjonalność na tej i innych stronach internetowych może być ograniczona.

Podstawa prawna i możliwość odwołania

na przetwarzanie tych danych jest Twoja zgoda, Art.6 Ustęp 1 S.1 lit.a RODO. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, wywołując ustawienia plików cookie i zmieniając tam swój wybór.

Więcej informacji na temat warunków korzystania z Google Analytics i ochrony danych w Google można znaleźć w sekcji https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ i https://policies.google.com/?hl=de.

(2) Google AdWords

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował Google AdWords. Google AdWords to internetowa usługa reklamowa, która umożliwia reklamodawcom umieszczanie reklam zarówno w wynikach wyszukiwania Google, jak i w sieci reklamowej Google. Google AdWords pozwala reklamodawcy z wyprzedzeniem zdefiniować określone słowa kluczowe, za pomocą których reklama jest wyświetlana w wynikach wyszukiwania Google tylko wtedy, gdy użytkownik pobierze wynik wyszukiwania odpowiadający słowu kluczowemu za pomocą wyszukiwarki. W sieci reklamowej Google reklamy dystrybuowane są za pomocą automatycznego algorytmu i z uwzględnieniem wcześniej zdefiniowanych słów kluczowych na stronach tematycznych.

Operatorem Usług Google AdWords jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Celem Google AdWords jest promowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie reklam związanych z zainteresowaniami na stronach internetowych firm zewnętrznych oraz w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google oraz poprzez wyświetlanie reklam stron trzecich na naszej stronie internetowej.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, dociera do naszej strony internetowej za pośrednictwem reklamy Google, tak zwany plik cookie konwersji jest przechowywany w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, przez Google. Czym są pliki cookie, wyjaśniono już powyżej. Plik cookie konwersji traci ważność po trzydziestu dniach i nie jest używany do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Jeśli plik cookie jeszcze nie wygasł, plik cookie konwersji służy do śledzenia, czy niektóre podstrony, takie jak koszyk z systemu sklepu internetowego, zostały uzyskane na naszej stronie internetowej. Dzięki plikowi cookie konwersji zarówno my, jak i Google możemy zrozumieć, czy osoba, której dane dotyczą, która weszła na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy AdWords, wygenerowała sprzedaż, tj. dokonała lub anulowała zakup towarów.

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin na naszej stronie internetowej. Te statystyki odwiedzin są z kolei wykorzystywane przez nas do określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali do nas skierowani za pośrednictwem reklam AdWords, tj. do określenia sukcesu lub porażki danej reklamy AdWords oraz do optymalizacji naszych reklam AdWords na przyszłość. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, za pomocą których można zidentyfikować osobę, której dane dotyczą.

Za pomocą pliku cookie konwersji przechowywane są dane osobowe, takie jak strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec ustawianiu plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie konwersji w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google AdWords można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się reklamom Google opartym na zainteresowaniach. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi wywołać link www.google.de/settings/ads z każdej z przeglądarek internetowych, z których korzysta, i wprowadzić tam żądane ustawienia.
Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć w https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

§ 4 Formularz kontaktowy

Kontaktując się z nami (np.B. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej) zbierane są dane osobowe. Jakie dane są zbierane w przypadku formularza kontaktowego, można zobaczyć w odpowiednim formularzu kontaktowym. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub nawiązania kontaktu i związanej z tym administracji technicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes w udzieleniu odpowiedzi na Twoje zapytanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. f Rodo. Jeśli Twój kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. b Rodo. Twoje dane zostaną usunięte po ostatecznym przetworzeniu Twojego żądania, ma to miejsce, jeśli z okoliczności można wywnioskować, że dane fakty zostały ostatecznie wyjaśnione i pod warunkiem, że nie ma ustawowych obowiązków przechowywania, które stanowią inaczej.

Na tej stronie internetowej korzystamy również z funkcji reCAPTCHA firmy Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia ("Google"). Funkcja ta służy przede wszystkim do rozróżnienia, czy dane wejściowe są dokonywane przez osobę fizyczną, czy też stanowią nadużycie przez maszynę i zautomatyzowane przetwarzanie. Usługa obejmuje wysyłanie adresu IP i, w stosownych przypadkach, innych danych wymaganych przez Google do usługi reCAPTCHA do Google i jest realizowana zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w ustalaniu indywidualnej odpowiedzialności w Internecie i unikaniu nadużyć i spamu. W ramach korzystania z Google reCAPTCHA może to również prowadzić do przesyłania danych osobowych na serwery Google LLC. w USA.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć na stronie: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

§ 5 Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO i masz wobec nas następujące prawa:

1. Prawy

Możesz zażądać od nas potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące Ciebie są przez nas przetwarzane. Jeśli takie przetwarzanie istnieje, możesz poprosić nas o informacje na temat następujących informacji:

(1) cele, dla których dane osobowe są przetwarzane;
(2) kategorie przetwarzanych danych osobowych;
(3) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe dotyczące Użytkownika zostały lub zostaną ujawnione;
(4) planowany czas przechowywania danych osobowych dotyczących Państwa lub, jeżeli konkretne informacje na ten temat nie są możliwe, kryteria ustalania okresu przechowywania;
(5) istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania przez nas lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
6) istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
7) wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych, w przypadku gdy dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą;
(8) istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat logiki, a także znaczenia i przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Mają Państwo prawo zażądać informacji, czy dane osobowe, które Państwa dotyczą, są przekazywane do państwa trzeciego czy do organizacji międzynarodowej. W tym kontekście możesz zażądać informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z art. 46 RODO w związku z przeniesieniem.

2. Prawo do sprostowania

Masz prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia wobec nas, jeśli przetwarzane dane osobowe dotyczące Ciebie są nieprawidłowe lub niekompletne. Musimy niezwłocznie dokonać korekty.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Pod następującymi warunkami możesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych:

(1) jeśli kwestionujesz dokładność danych osobowych dotyczących Ciebie przez okres czasu, który umożliwia nam weryfikację dokładności danych osobowych;
(2) jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, a zamiast tego żądasz ograniczenia wykorzystania danych osobowych;
(3) jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, lub
(4) jeśli sprzeciwiłeś się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie zostało jeszcze ustalone, czy uzasadnione powody, do których jesteśmy uprawnieni, przeważają nad Twoimi powodami.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, dane te mogą być przetwarzane – poza ich przechowywaniem – wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

Jeśli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, zostaniesz poinformowany przez nas przed zniesieniem ograniczenia.

4. Prawo do usunięcia danych

a) Obowiązek skreślenia

Możesz zażądać od nas usunięcia danych osobowych, które Cię dotyczą, bez zbędnej zwłoki i jesteśmy zobowiązani do usunięcia tych danych bez zbędnej zwłoki, jeśli zachodzi jeden z następujących powodów:

(1) Dane osobowe dotyczące Państwa nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
(2) Odwołujesz swoją zgodę, na którą przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. f) RODO. RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
(3) Sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
(4) Dane osobowe dotyczące Państwa zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
(5) Usunięcie danych osobowych dotyczących Użytkownika jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlegamy.
(6) Dane osobowe dotyczące Państwa zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

b) Informacje dla osób trzecich

Jeśli upubliczniliśmy dane osobowe dotyczące Użytkownika i jesteśmy zobowiązani zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO do ich usunięcia, weźmiemy pod uwagę dostępną technologię i koszt wdrożenia, podejmiemy uzasadnione kroki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania administratorów przetwarzających dane osobowe, że Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, zażądali od nich usunięcia wszelkich linków do tych danych osobowych. danych lub kopii lub replikacji takich danych osobowych.

c) Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie istnieje, jeżeli przetwarzanie jest
niezbędne(1) do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
(2) w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który wymaga przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy, lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej;
(3) ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. f) RODO. h i i oraz art. 9 ust. 3 RODO;
(4) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawo, o którym mowa w ust. a), może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów tego przetwarzania, lub
(5) dochodzić, wykonywać lub bronić roszczeń prawnych.

5. Prawo do informacji

Jeśli skorzystałeś z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przeciwko nam, jesteśmy zobowiązani poinformować wszystkich odbiorców, którym ujawniono dotyczące Cię dane osobowe, o tej korekcie lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku.
Masz prawo do informacji o tych odbiorcach.

6. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymania danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ponadto masz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, pod warunkiem, że

1) przetwarzanie na podstawie zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO lub art. 9 ust. 2 lit. RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. b RODO oraz
(2) przetwarzanie odbywa się przy użyciu zautomatyzowanych procedur.
Korzystając z tego prawa, masz również prawo do tego, aby dane osobowe dotyczące Ciebie zostały przesłane bezpośrednio przez nas innemu administratorowi, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to mieć wpływu na wolność i prawa innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.

7. Prawo do sprzeciwu

Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych, które opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. e lub f Rodo do odwołania; ma to również zastosowanie do profilowania opartego na tych przepisach.

Wówczas nie będziemy już przetwarzać danych osobowych dotyczących Użytkownika, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeśli dane osobowe dotyczące użytkownika są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo do sprzeciwu w każdej chwili do przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika w celu takiej reklamy; dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeśli użytkownik sprzeciwić się przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego, dane osobowe dotyczące użytkownika nie będą już przetwarzane w tych celach.

Użytkownik ma możliwość skorzystania z przysługującego mu prawa do sprzeciwu w związku z wykorzystaniem usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, w drodze zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych

Masz prawo w dowolnym momencie odwołać swoją deklarację zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przeprowadzonego na podstawie zgody do momentu odwołania.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje skutki prawne przeciwko Tobie lub w podobny sposób znacząco na Ciebie wpływa. Nie ma to zastosowania, jeżeli decyzja

(1) jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a nami.
(2) jest dozwolona przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlegamy, a takie ustawodawstwo zawiera odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów użytkownika, lub
(3) odbywa się za jego wyraźną zgodą.

Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO, chyba że art. 9 ust. 2 lit. a lub g i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów.

W odniesieniu do przypadków, o których mowa w (1) i (3), podejmujemy odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności, a także Twoich uzasadnionych interesów.

10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.
Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o statusie i wynikach skargi, w tym o możliwości skorzystania ze środka ochrony prawnej na podstawie art. 78 RODO.

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych:
Systeex Brandschutz GmbH
Zarządzanie: Christian Hilsdorf
Kinzigheimer Weg 106
63450 Hanau
Telefon: +49 6181-9452-0
info@systeex.de

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych:
Michael Kambeck
Kinzigheimer Weg 106
63450 Hanau
michael.kambeck@are-beteiligungen.de

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner