Zastrzeżenie

1. Ograniczenie

Zawartość strony internetowej została stworzona z największą możliwą starannością i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Niemniej jednak dostawca tej strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, kompletność i poprawność dostarczonych stron i treści.

Jako usługodawca, dostawca tej strony internetowej jest odpowiedzialny zgodnie z § 7 Abs. 1 TMG za własne treści i informacje zawarte na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa; zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jest jednak zobowiązana do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich. Usunięcie lub zablokowanie tych treści następuje niezwłocznie od momentu powzięcia wiadomości o konkretnym naruszeniu. Odpowiedzialność jest możliwa dopiero od momentu jej powzięcia wiadomości.

2. Linki zewnętrzne

Strona internetowa zawiera tak zwane „linki zewnętrzne” (linki) do innych stron internetowych, na których treść dostawca strony nie ma wpływu. Z tego powodu dostawca nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za te treści.

Odpowiedni dostawca powiązanej strony internetowej jest odpowiedzialny za treść i poprawność dostarczonych informacji. W momencie linkowania nie można było rozpoznać żadnych naruszeń prawa. Po uzyskaniu informacji o takim naruszeniu link zostanie natychmiast usunięty.

Stałe monitorowanie treści stron trzecich pod kątem naruszeń prawa bez konkretnego powiadomienia nie jest dla nas uzasadnione.

3. Prawa autorskie/dodatkowe prawa autorskie

Treści, prace i informacje zawarte na tej stronie internetowej podlegają niemieckim prawom autorskim i dodatkowym prawom autorskim. Każdy rodzaj powielania, przetwarzania, dystrybucji, przechowywania i wszelkiego rodzaju wykorzystywania poza granicami prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody odpowiedniego właściciela praw autorskich. Nieautoryzowane kopiowanie/przechowywanie informacji podanych na tych stronach jest niedozwolone i karalne, chyba że służy wyłącznie prywatnemu użytkowi.

Powiadomienie o plikach cookie WordPress od Real Cookie Banner